STEVEN ANDERSON > TATTOO

Steve Anderson, 920 tattoo company, oshkosh, oshkosh tattoo, wisconsin, tattoo, tattoos, cross, back and gray, isaiah 41:10
Healed Black and Gray Cross with Isaiah 41:10
2015